تاسیس شرکت
شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک رفاه،سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و در سال ۱۳۹۱ جهت ارائه خدمات و مشاوره در زمینه های گوناگون شروع به فعالیت کرد.
موضوع فعالیت این شرکت در زمینه های انجام امور خدمات اداري ، پشتيباني ،تجزیه تحلیل طرح های توجیهی اقتصادی،امکان سنجی،بازاریابی،مشاوره در تهیه ساختار مالی شرکت ها، وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها و موسسات اعتباری ،امور آموزش منابع انسانی،امور ورزشی و سایر فعالیت های مرتبط.
شركتهاي طرف قرارداد:
1- بانك رفاه كارگران 2- شرکت پتروشیمی امیرکبیر 3- شرکت بیمه ملت 4- شرکتهای زیرمجموعه بانک رفاه کارگران (شركت توسعه تجارت رفاه كارگران، شركت آينده سازان رفاه پرديس، شركت بازرگاني رفاه صنعت پرديس،شركت صرافي رفاه، شركت كارگزاري بیمه فرازان هدف)
* پیش از این نیز این شرکت پشتیبانی نیروهای دانشگاه پيام نور و بانک سرمایه را در اختیار داشته. * تعداد نیروها ی تحت پوشش در انواع مشاغل گروه های 20 گانه قانون کار تاکنون بیش بر 3000 نفر بوده است.