مسابقه “خلوتی صمیمانه با بانک محبوب من رفاه”

به مناسبت شصت و دومین سالگرد تأسیس بانک مسابقه ای به نام "خلوتی صمیمانه با بانک محبوب من رفاه" به صورت نگارش دل نوشته برگزار می گردد.
- دل نوشته می بایست در مورد بانک و در قالب های مختلف، متن ادبی، شعر، یادداشت، خاطره و ... باشد.
- متن دلنوشته باید حداکثر 1000 کاراکتر باشد.
- مسابقه از روز پنجشنبه 27 مرداد شروع و به مدت 10 روز برگزار می گردد.
- پس از جمع آوری آثار، به انتخاب هیئت داوران به 20 اثر به قید قرعه، جوایزی اهدا خواهد شد.
- همکاران محترم اطلاعات ذیل را به دقت تکمیل و پس از نوشتن متن دلنوشته بر روی دکمه ارسال کلیک نمائید.

نام و نام خانوادگی

کد پرسنلی

شماره همراه

محل خدمت

متن دلنوشته با حداکثر 1000 کاراکتر