انتخابات اعضای کمیته انضباطی ۱۴۰۱

اسامی کاندیداها جهت شرکت در انتخابات کمیته انضباطی:
لطفا پس از تکمیل اطلاعات درخواستی نام و نام خانوادگی کاندیدا مورد نظر خود را در کادر مربوطه تایپ و بر روی دکمه ارسال کلیک نمائید.
1- ابوذر قبادپور
2- بهروز نعیمی
3- جواد عبدی
4- حجت کدخدا
5- رامین شریفی
6- سعید سالاری
7- عقیل ذوالفقاری
8- گیتی سلطانی
9- محمد علی دهقان شورباخلو
10-محمد مهدی معصومی
11- مرتضی کمالی
12- نورعلی رفاهی طولارودی
13-وحید سلگی
14- یاسر پیرو حبیبی

نام و نام خانوادگی:

کد پرسنلی:

نام و نام خانوادگی کاندید مورد نظر: