مسابقه حکمت های سوره لقمان

به مسابقه حکمت های سوره لقمان خوش‌آمدید
لطفا مشخصات درخواستی را با دقت وارد نمائید.
هر فرد فقط یک بار با شماره پرسنلی و حساب کاربری خود اجازه شرکت در مسابقه خواهد داشت.