شرکت در مسابقه

لطفا مشخصات خود را با دقت و با حروف فارسی وارد نمائید.
تعداد سوال 15 سوال 4 گزینه ای می باشد.
لطفا جهت شرکت در آزمون برروی دکمه "بعدی" کلیک کنید.