نظر سنجی

با سلام همكار محترم: پرسشنامه تقديمي ‌به منظور سنجش" دلبستگی شغلی و سازمانی کارکنان بانک رفاه کارگران" تهيه شده‌‌ است. پاسخ هاي “دقيق“، “صحيح“ و “صادقانه“ شما پاسخگوي گرامي، همكاري و همفكري ارزشمندي براي مديريت بانك در تحقق اهداف اين پژوهش خواهد بود. شایان ذکر است، نتایج بدست آمده پس از تجزیه و تحلیل جهت تصمیم¬گیری و برنامه ریزی به منظور بهبود امور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. توجه فرمائيد، پاسخ‌هاي شما به صورت محرمانه محفوظ خواهد بود.