پرداخت  ۱۰ هزار و هفتصد میلیارد تومان وام ازدواج و فرزند آوری

۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج و فرزند آوری از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۷ اردیبهشت توسط بانک های عامل پرداخت شده است. این میزان در سال گذشته نه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود.

این خبر را مهدی صحابی ، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد و گفت : توزیع سهمیه وام های قرض الحسنه در بانک های عامل با مصوبه شورای پول و اعتبار است و بر اساس منابع قرض الحسنه بانک ها ، زمینه فعالیتشان ، تعدد شعب و پراکندگی در استان ها و عملکرد سالهای گذشته این بانکها است.

به گفته صحابی تصویب طرح و میزان سهمیه های فروردین و اردیبهشت امسال در اسفند ۱۴۰۱ انجام ، و در پنجم فروردین سال جاری ابلاغ شد تا مانند سالهای گذشته وقفه ای در پرداخت وام ایجاد نشود.