نخستین دوره آموزش مهارت های ICDL

۱۵ نفر از پرسنل شرکت رفاه پردیس در آن شرکت کردند

نخستین دوره آموزش مهارت های ICDL

نخستین دوره کلاسهای آموزشی آشنایی با مهارت های کاربردی سه گانه ICDL که از چهاردهم آذر با حضور ۱۵ نفر از پرسنل ستادی ساختمان مرکزی شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس شروع شده بود ، با موفقیت به پایان رسید.

این دوره در راستای تحقق اهداف کلان شرکت  در دستیابی به وضعیت مطلوب در آینده و مطابق برنامه عملیاتی مصوب ۱۴۰۱ برگزار شد. این برنامه تاکید بر توسعه منابع انسانی به خصوص آموزش کارکنان دارد. قرار است چنین دوره ای برای سایر پرسنل شرکت طبق برنامه زمانبندی شده ای در سال آینده برگزار شود.

مجتمع فنی تهران به عنوان بزرگترین مرکز آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشوربا انعقاد قراردادی با شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس ، مجری این دوره آموزشی است. این مجتمع  50 شعبه فعال در سراسر کشور دارد.

تدریس این دوره بر عهده خانم صدف قدیانی_مدرس دوره های آموزشی ICDL پیشرفته بود و دوره ها آموزش مبانی Word ،Excel  و Power point را در بر می گیرد.