صورت های مالی شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس تصویب شد + عکس

در پی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس، صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ این شرکت به تائید و تصویب مجمع رسید.
در نشستی که به همین منظور ۲۹خرداد ماه سال جاری در سالن کنفرانس ساختمان ولی عصر (عج) و به ریاسـت آقای سیدی معاون مدیر عامل در امور مالی و با حضور آقایان رهگذر رئیس اداره سرمایه گذاری، حقیقت سرشت رئیس اداره نظارت بر شرکت ها، مـدیر عـامل و اعضـای هیـأت مـدیره شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس و نماینده مؤسسه حسابرسی برگزار شد، آقای محمدی رئیسی مدیر عامل شرکت، گزارشی از فعالیت های این شرکت در سال مالی ۱۴۰۰را ارائه نمودند.
در ادامه جلسه مجمع، گزارش حسابرس مسـتقل و بازرس قانونی مؤسسـه حسابرسـی مذکور قرائت و سپس صورت های مالی سال گذشته و برنامه های آتی شرکت مورد بحث و بررسی اعضای مجمع قرار گرفت و انتظارات سهامداران و تکالیف مجمع در سال آینده معین و قابل پیگیری اعلام شد.