روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی  و تبریک مدیر عامل بانک رفاه کارگران

دکتر لله گانی در پیامی فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.

 مدیرعامل بانک رفاه کارگران  در  این پیام تاکید کرد که برقراری یک ارتباط مفید،  سازنده و اثربخش  بین سازمانها  و شهروندان تنها از عهده روابط عمو می های پویا و فعالی  بر می آید که همواره به توسعه و بالندگی سازمان خود می اندیشند“.