تفاوت  های ساعات کار در کشورها

هشت ساعت کار در روز و در مجموع ۴۰ ساعت در هفته قانون کلی ساعت کاری در اکثر کشورهای دنیا است ؛ اما این ساعات در برخی کشورها و به ویزه بخش خصوصی به ۴۴ ساعت در هفته  نیز می رسد .

 دانشگاه استنفورد در امریکا  در تحقیقات خود  در این باره اعلام کرد که کار بیشتر از ۴۰ ساعت در هفته بازدهی را ۵۰ درصد  کاهش می دهد .

امروزه در برخی از کشورها  به سلامت روانی شاغلان و ایجاد تعادل  بین زندگی و کار آنان  اهمیت بیشتری داده می شود؛ برای مثال  ساعت کاری در فرانسه هفته ای ۳۵ ساعت است ؛ هلند  کمترین ساعت کاری در دنیا را دارد  و کارمندان هلندی فقط ۲۹ ساعت در هفته کار می کنند.

به تازگی  نخست وزیر فنلاند پیشنهاد داده که ساعات کاری  به شش ساعت کار روزانه و چهار روز در هفته کاهش یابد؛

 این در حالی است که کره شمالی با کمی بیشتر از ۱۸ ساعت کار روزانه  و در مجموع ۱۱۲ ساعت کار در هفته رکورد بیشترین ساعت کاری را دارد .

کارمندان در ژاپن هفته ای ۶۰ تا ۷۰ ساعت کار می کنند و هر سال بیش از ۱۰ هزار ژاپنی  به علت سختی و فشار کار  فوت می کنند که به این پدیده “کاروشی “می گویند .