تغییر در هیأت مدیره شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس

عباس هاشمی منش
رضا الماسی

عباس هاشمی منش ، سرپرست سابق صندوق بازنشستگی فولاد ، جایگزین رضا الماسی در هیات مدیره شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس شد. الماسی از بهمن سال ۱۳۹۸ تا آذر امسال در هیات مدیره عضویت داشت.

در جلسه ای که شنبه این هفته در شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس برگزار شد ، محمد زمان محمدی رئیسی-مدیرعامل ، با قدردانی از همکاری های رضا الماسی در هیات مدیره ، برای هاشمی منش در سمت جدید آرزوی توفیق کرد. هاشمی منش ، عضویت در هیات مدیره شرکت توسعه ساختمانی رفاه را در کارنامه خود دارد.

در این جلسه همچنین مهرداد میرزازاده معاون اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکت ها و معاونان مدیر عامل به ترتیب علیرضا حق پرست در امور مالی ، محمد کردی در امور حقوقی ، سید میثم موسوی در امور سرمایه انسانی و سعید کردی مدیر مالی شرکت حضور داشتند.