بلوغ دیجیتال چیست

دنیای دیجیتال خطرات و آسیب هایی برای گروه های سنی کودک و نوجوان در بر دارد ؛ به همین علت بسیاری کشور ها سن خاصی را برای بلوغ دیجیتال در نظر گرفته اند. در حال حاضر اتحادیه اروپا ۱۶ سالگی را سن بلوغ دیجیتال تعیین کرده است.

بلوغ دیجیتال مرحله ای از رشد است که در آن کودکان با فضای مجازی و فناوری دیجیتال آشنا می شوند و توانایی استفاده از آن را به دست می آورند ؛ این مرحله به افراد کمک می کند تا زندگی شخصی و اجتماعی خود را ارتقا دهند.

سن بلوغ دیجیتال در آلمان ۱۶ سالگی ، فرانسه ۱۵ سالگی و بلژیک ۱۳ سالگی است ؛ در مقابل در کشورهایی مثل کانادا ، کودکان هیچ محدودیتی برای استفاده از فضای مجازی ندارند.

در کشورهای چین و کره ، آموزش استفاده از فضای مجازی و دستگاه های دیجیتال از سنین پایین آغاز می شود. در این کشورها معتقدند در موضوع آموزش و حفظ امنیت روانی کودکان و نوجوانان ، همکاری خانواده شرط اساسی است.

در اکثر کشورها به والدین پیشنهاد می شود تا با أخذ مشورت از کارشناسان این حوزه ، برای کودکانشان محدودیت زمانی در استفاده از فضای دیجیتال تعیین کنند. کارشناسان معتقدند کودکان باید زمان بیشتری را به فعالیت های ورزشی و بازی های فیزیکی اختصاص دهند و در زمان استفاده از فضای دیجیتال ، بیشتر از نرم افزار های مفید آموزشی بهره گیرند.