مردم آخر امسال منتظر اتوبوس های برقی باشند

 خودروهای برقی در سال آینده و اتوبوس های برقی امسال، به‌صورت انبوه تولید و به مردم عرضه می شود. این گفته وزیر صنعت معدن و تجارت، عباس علی‌آبادی است.

به گزارش ایرنا، علی آبادی گفت: مردم نگران نباشند، تعداد زیادی خودرو آماده تحویل است و وزارت صمت وضعی را فراهم می‌کند که این خودروها به دست متقاضیان برسد.

وزیر صمت در مورد کسانی که به حساب خودروسازان یا سازمان حمایت پول واریز کرده اند، گفت: شرکت‌ها و خودروسازان موظفند به تعهدات عمل کنند.

علی‌آبادی با اشاره به اینکه ساخت اتوبوس‌های برقی در کشور آغاز شده است، گفت: احتمالاً مردم تا آخر سال از تعداد زیادی اتوبوس برقی استفاده خواهند کرد. امسال رکورد تولید خودرو را خواهیم شکست.

وزیر صمت درباره واردات خودرو گفت: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به دولت ارسال شده و واردات خودروهای برقی نیز در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.