دومین بانک سودآور ایران بانک رفاه کارگران است

بانک رفاه کارگران به عنوان دومین بانک سودآور در میان بانک‌های دولتی معرفی شد.
اداره روابط عمومی بانک ، این خبر را پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و تایید و تصویب صورت‌های مالی سال گذشته و به خاطر افزایش سود بانک‌ منتشر کرد . میزان سود بانک از ۵٫۳۰۰ میلیارد تومان به ۲۰٫۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بانک رفاه در سال‌های اخیر سعی کرده است با برنامه‌ ریزی های گوناگون، سهم بازار خود را افزایش دهد تا سودآوری بیشتری داشته باشد.