ازر اربعین

“بانک ها باید با برنامه ریزی مدون، عرضه ارز اربعین را سرعت دهند و برای این مهم از بسترهای بانکداری الکترونیک استفاده کنند.” این گفته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی است.

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، فرزین در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: شعب کشیک  بانک های تعیین شده باید تا ساعت ۱۸ روزهای هفته نسبت به فروش حضوری ارز اربعین اقدام کنند.

عرضه ارز اربعین به شش بانک  سپه، ملی، تجارت، پست بانک، صادرات و پارسیان سپرده شده است.