‏ ۲۷ شهر ساحلی در جنوب ایران ساخته می شود

۲۷ شهر ساحلی در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دولت با توجه به برنامه هفتم توسعه، قصد دارد تا اقتصاد دریا در کشور سالانه یک درصد رشد وتوسعه پیدا کند.

ملاک انتخاب مناطق بر اساس محورهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و معیارهای قانونی و فنی از جمله منابع پایه، حمل و نقل، تامین آب و نبود مخاطرات طبیعی است.

از جمله شهرهایی که در لیست پیشنهادات هستند می توان به مکران، درک و تیس در سیستان و بلوچستان، دلوار،کبگان،دیلم وسیراف در استان هرمزگان و غزاله و اروند کنار و سنجافی در بوشهر اشاره کرد.