مرحله دوم دوره های آموزشی ICDL

دوره دوم آموزش ICDL با حضور ۳۲ نفر دیگر از بانکیاران برگزار خواهد شد. مدت زمان این دوره، شش جلسه چهار ساعتی است.

کلاسها از تاریخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ تا ۱۴/۰۴/۱۴۰۲ در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر ، در محل اداره آموزش و توسعه دانش برگزار خواهد شد.