دیدار مشاور مدیرعامل بانک رفاه با بانوان همکار در مازندران

خانم اکرم مهرانگیز، مشاور مدیر عامل در امور بانوان در سفر سه روزه خود به مازندران به بررسی مسائل و مشکلات بانوان همکار در این استان پرداخت.

بنابر اعلام روابط عمومی بانک رفاه، در این سفر که از ۳۰ اردیبهشت تا دوم خرداد بود، مشاور مدیر عامل ضمن بازدید از شعب و ادارات ستادی با بانکداران و بانکیاران دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدارها بر ضرورت پیشبرد برنامه های توسعه ای بانک تأکید کرد و ابزار تعیین کننده تحقق اهداف را  ” بازاریابی موثر” دانست.