اطلاعیه “تغییر ساعت کاری پرسنل”

به اطلاع کلیه همکاران میرساند جهت مشاهده اطلاعیه تغییر ساعت کاری نیروهای بانکیار شاغل در واحد های صف و ستاد بانک به قسمت پیام های حساب کاربری خود در سایت شرکت مراجعه فرمائید.