استقبال بانکیاران از نخستین دوره آموزشی ICDL

استقبال همکاران بانکیار از دوره اول آموزش ICDL باعث شد تا به این دوره پنج جلسه ای، یک کلاس ۴ ساعته دیگر اضافه شود. این جلسه چهارشنبه دهم خرداد برگزار شد.

محل برگزاری این دوره ، اداره آموزش و توسعه دانش بود.