صدور بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی برای همکاران

تمامی نیروهای شاغل در بانک رفاه از این پس می توانند تجهیزات الکترونیکی خود را از جمله موبایل ، ‏تبلت ، لپ تاپ و نظایر آنها را از طریق شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان بیمه کنند.‏
این خبر را روابط عمومی بانک رفاه به نقل از این شرکت اعلام کرد.‏
مدت زمان این بیمه نامه 12 ماه است و شامل آب دیدگی ، نم زدگی ، نوسان برق ، القا الکتریکی ، ضربه ، ‏شکستگی ،آتش سوزی ، سرقت و... می شود. پرداخت حق بیمه در 10 قسط خواهد بود.‏
میزان جبران خسارت طبق بیمه نامه صادره ، 75 درصد برای سرقت و 80 درصد برای سایر خسارات در ‏نظر گرفته شده و نرخ بیمه در تجهیزات مختلف متفاوت است.‏
همکاران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ثابت 88939123-021 و همراه ‏‏090205209681 تماس گیرند.‏