اطلاعیه امکان خرید لوازم خانگی با کارمزد ۴ درصد بدون پیش پرداخت و اقساط ۱۸ ماهه