اطلاعیه

با توجه به تعدد درخواست های همکاران محترم جهت استفاده از هتل رفاه مشهد و نیز محدودیت شرکت در تخصیص امکانات (حداکثر20 نفر در هر دوره ) به بانکیارن، مطابق سنوات گذشته و شرایط ذیل الذکر اقدام خواهد گردید:

1- اولویت اعزام با افرادی است که تاکنون از سهمیه هتل رفاه مشهد استفاده ننموده اند.
2- قرعه کشی افراد متقاضی هر دوره با حضور معاون منابع انسانی شرکت، معاون حقوقی، مدیر حراست شرکت و نماینده ای از لیست هر دوره (با اعلام آمادگی توسط همکار بانکیار جهت نمایندگی) برگزار می گردد.
3- تعیین دو نفر متقاضی هر دوره به صورت مازاد به منظور جایگزینی افراد انصرافی.