تغییر ساعت کاری واحد های صف و ستاد بانک

اداره سازمان و مدیریت فرایندها در اطلاعیه ای از تغییر ساعت کاری واحد های صف و ستاد بانک از روز شنبه 21 خرداد ماه لغایت روز پنجشنبه 3 شهریورماه خبر داد .


با اعلام شورای هماهنگی بانک ها در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی برق، ساعت کار کارکنان در روزهای شنبه تا چهارشنبه 7 لغایت 13:30 و برای مشتریان از ساعت 7:15 لغایت 13:15 و در روزهای پنجشنبه برای کارکنان از ساعت 7 لغایت 13 و برای مشتریان از ساعت 7:15 لغایت 12:30 است.


چنانچه استانداری ها با توجه به شرایط هر استان در خصوص ساعت کاری بانک ها تصمیمی اتخاذ کنند، مدیریت های شعب باید تصمیم مذکور را با هماهنگی کمیسیون هماهنگی بانک های استان، مدنظر قرار دهند.