پیام تشکر مدیر عامل

با سلام


بدینوسیله از همه شما بزرگواران که با حضور در مراسم تشییع ، تدفین و ترحیم والده این حقیر حضور یافته و یا با ارسال تاج گل و پیام های پر مهر ، مراتب لطف و محبت خود را ابراز نمودید صمیمانه قدردانی می نمایم . مشیت الهی بر این مقدر شد تا از گرمای امید بخش مادر بی بهره شویم و سایه حضورش را که سایه سار زندگیمان بود ، از دست بدهیم . بر این تقدیر الهی سر تعظیم فرود می اوریم و انچه در این روزهای سخت برایمان امید بخش و مایه ارامش هست ، حضور و محبت و مهربانی شما عزیزان است . امیدوارم توفیق ان را داشته باشم محبت هایتان را با حضور در مراسم شادی خود و عزیزانتان جبران نمایم . از خداوند قادر متعال سلامتی و سربلندی شما عزیزان و خانواده های بزرگوارتان را خواستارم ."محمد زمان محمدی رئیسی"