مدارک مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت کارکنان بیش از ۲۰ سال سابق

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :
1-اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
2-اصل و تصویر کارت ملی پشت و رو
3-اصل و تصویر کارت پایان خدمت (آقایان)
4‏‏‏‏- سه قطعه عکس جدید (4*3) پشت نویسی شده
5‏‏‏‏- مدارک ایثارگری که شامل افراد ذیل می شود :
آزادگان : خود آزاده
جانبازان 30درصد به بالا : خود جانباز همچنین همسر ، فرزند ، برادر و خواهر جانباز
جانبازان زیر 30% : خود جانباز
خانواده شهداء : همسر ، فرزند ، پدر ، مادر ، برادر و خواهر شهید
رزمنده (سابقه جبهه ) : خود رزمنده
6‏‏‏‏- اصل و تصویر آخرین مقطع تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبین دانشجو
7‏‏‏‏- گواهی فعالیت در بسیج و کارت عضویت در بسیج دارای اعتبار
8- آدرس دقیق محل کار و سکونت مربوط به ده سال اخیر
9- اصل و تصویر مدارک مربوط به رتبه های علمی ، قرآنی ، ورزشی ، هنری و... (در سطح شهرستان ، استان ، کشور و بین الملل )
خواهشمند است کپی مدارک فوق الذکر به صورت جداگانه هر کدام در یک برگه A4 تهیه شود.