اطلاعیه

با سلام


امکان استفاده از سامانه نوبت گیری آرایشگاه جهت همکاران شاغل در تهران در سامانه کارمندان شرکت میسر گردیده است. در روز های آتی سامانه رزرو غذای ولنجک نیز در سامانه قابل دسترسی خواهد بود.