همکار محترم؛ سامانه جدید شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس در حال آماده سازی می باشد، به محض تکمیل در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.


از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم

.