صورت های مالی شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس تصویب شد + عکس

در پی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس، صورت های مالی منتهی به ۲۸ اسفند ماه سال 1398 این شرکت به تائید و تصویب مجمع رسید. به گزارش اداره روابط عمومی، در نشستی که به همین منظور 26 تیر ماه سال جاری در سالن کنفرانس ساختمان ولی عصر (عج) و به ریاسـت آقای سیدی معاون مدیر عامل در امور مالی و با حضور آقایان اسکندری، سیفی و کشوری، مـدیران امور حوزه مـدیریت و روابط عمومی، نظـارت و رئیس اداره سرمـایه گـذاری و امور مجـامع شرکت ها، مـدیر عـامل و اعضـای هیـأت مـدیره شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس و نماینده مؤسسه حسابرسی فاطر برگزار شد، آقای محمدی رئیسی مدیر عامل شرکت، گزارشی از فعالیت های این شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ را ارائه کرد. در ادامه جلسه مجمع، گزارش حسابرس مسـتقل و بازرس قانونی مؤسسـه حسابرسـی مذکور قرائت و سپس صورت های مالی سال گذشته و برنامه های آتی شرکت مورد بحث و بررسی اعضای مجمع قرار گرفت و انتظارات سهامداران و تکالیف مجمع در سال آینده معین و قابل پیگیری اعلام شد.