مرکز دندانپزشکی رفاه پردیس

مرکز دندانپزشکی رفاه پردیس (وابسته به شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس -سهامی خاص)با بهره مندی از دندانپزشکان متخصص و عمومی افتتاح و شروع بکار نموده است، لذا همکاران محترم شرکت که امکان استفاده از این خدمات را (برای خود و افراد تحت تکفل)دارند، می توانند جهت هماهنگی لازم از طریق شماره های 6-88615693 تماس حاصل فرمایند.