حضور رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت در استان آذربایجان شرقی+عکس

به منظور بررسی مشکلات نیروهای بانکیار شاغل در استان در مورخه ۹۹/۰۷/۰۲ جناب آقای دکتر مهدی الهیاری بیک رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر محسن زرندی مقدم نائب رئیس هیئت مدیره به همراهی آقای سید میثم موسوی مدیر پشتیبانی شرکت، ضمن حضور در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی و شعبه های مرکزی، عباسی، فارابی، پزشکان، ۲۹ بهمن و رسالت تبریز و همچنین شعبه اسکو و دیدار با نیروها نسبت به بررسی مشکلات ایشان اقدام نمودند .