برگزاری کلاس های آموزشی

با توجه به نیاز نیروهای خدماتی به آموزش فنون و روش های مهمانداری در محل کار، کلاس آموزشی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ در استان بوشهر برگزار گردید.