“برگزاری دوره آموزشی تکمیلی مهارتهای ارتباطی ویژه مسولین دفاتر”

با یاری خداوند متعال و در راستای اهداف کلان شرکت، دوره آموزشی تکمیلی مهارتهای ارتباطی ویژه مسولین دفاتر شاغل در استان تهران طی سه دوره و در مواعد ۲۱ و ۲۸ آذر و ۵ دی سال ۱۳۹۸ با هدف ارتقاء سطح دوره های آموزشی و بالا بردن دانش و ایجاد انگیزه مضاعف در پرسنل، در محل سالن اجتماعات ساختمان ولیعصر بانک رفاه کارگران برگزار گردید.

شایان ذکر است ابتدای جلسات با سخنرانی مدیرعامل شرکت آقای (محمدی رییسی) آغاز و پس از پرسش و پاسخ صمیمانه فیمابین ایشان و نیروها، دوره با حضور مدرس محترم جناب آقای آقاجانی و در ۴ ساعت برگزار گردید. بدیهی است پیش از این دوره های آموزشی متناسب با شغل نیروها، در استان تهران و سایر استانها برگزار گردیده است.