فراخوان ثبت نام از متقاضیان فعال در زمینه تولید صنایع دستی در کل کشور

به جهت تولید و درآمد زایی در سال جهش تولید ، این شرکت مفتخر است که به شما هنرمندان عزیز در زمینه صنایع دستی در کل […]

بیمه تکمیلی درمان،عمر و حوادث کارکنان

طبق قرارداد منعقده با شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف، نیروهای متقاضی این شرکت شاغل در بانک رفاه کارگران، تحت پوشش بیمه تکمیلی شرکت بیمه ایران […]