برگزاری مراسم قرعه کشی به مناسبت روز بیمه

کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف (وابسته به بانک رفاه کارگران) به مناسبت روز بیمه به افرادی که تا تاریخ 1400/09/13 بیمه نامه های ثالث و بدنه دریافت نموده اند به قید قرعه جوایز نفیسی تقدیم خواهد کرد.


اطلاع رسانی از طریق :

www.RI24.IR