تبریک روز کارگر

کار مایه حیات زندگی است.


چشمه ساز زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفریند.


"روز جهانی کار و کارگر مبارک باد"