قابل توجه همکاران محترم

"قابل توجه همکاران محترم"


مورخ 98/11/21 پاداش به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی (معادل 22 روز حقوق و مزایا) به حساب بن کارت نیروها واریز گردید.


مورخ 98/11/23 مساعده 10 ماهه به حساب همراه کارت نیروها واریز گردید.


مورخ 98/11/24 کمک هزینه روز زن به حساب بن کارت همکاران خانم واریز گردید.


مورخ 98/11/27 حقوق بهمن ماه به حساب نیروها واریز گردید.


عیدی و حقوق اسفندماه حداکثر تا تاریخ 98/12/15 به حساب پرسنل واریز خواهد شد.


کمک هزینه روز مرد در تاریخ 98/12/18 به حساب بن کارت همکاران مرد واریز خواهد شد.


در صورت وصول ابلاغیه سایر پرداختی ها اعلام می گردد.