شماره تماس شرکت تعاونی بانک رفاه کارگران

نظر به افزایش تعداد اعضای شرکت تعاونی و به تبع آن افزایش کاربران سایت دیجی رفاه و همچنین افزایش تماس های تلفنی با شرکت تعاونی و با توجه به اینه خطوط تلفن قبلی تعاونی پاسخگوی میزان تماس های دریافتی نبود، لیکن خط 5 رقمی با شماره 45361-021 علاوه بر شماره های (88217245-021 و 88052075-021) جهت تسهیل ارتباط اعضای محترم در دسترس قرار گرفته و قابل بهره برداری می باشد.