سامانه کارمندان شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس

- این سامانه برای وضعیت حقوق و مزایای کارمندان شرکت طراحی شده است.
- لطفا بر روی لینک کلیک کرده تا وارد صفحه ورود به سامانه شوید.
- لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را به درستی وارد کرده تا وارد سامانه شوید.
- به محض اولین ورود به صفحه سامانه خود رمز عبور خود را تغییر دهید.
- در حفظ و نگهداری رمز خود کوشا باشید.