سامانه احکام پرسنلی شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس- این سامانه برای وضعیت حقوق و مزایای کارمندان شرکت طراحی شده است.

لطفا بر روی لینک کلیک کرده تا وارد صفحه ورود به سامانه شوید.

لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را به درستی وارد کرده تا وارد سامانه شوید.

به محض اولین ورود به صفحه سامانه خود رمز عبور خود را تغییر دهید.

در حفظ و نگهداری رمز خود کوشا باشید.