اخبار شرکت

۲

شهریور ۹۸

همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و مصادف با سالروز تأسیس بانک، مرکز تخصصی دندانپزشکی رفاه پردیس با...
Read More

۱۶

مرداد ۹۸

مرکز دندانپزشکی رفاه پردیس

مرکز دندانپزشکی رفاه پردیس (وابسته به شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس -سهامی خاص)با بهره مندی از دندانپزشکان متخصص و عمومی...
Read More

۲

خرداد ۹۶

بیمه تکمیلی درمان،عمر و حوادث کارکنان

طبق قرارداد منعقده با شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف، نیروهای متقاضی این شرکت شاغل در بانک رفاه کارگران، تحت...
Read More